T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 讷

讷的意思

拼音: nè

部首:讠

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:YMWY

--------------------
带讷的成语:朴讷诚笃 讷口少言 讷言敏行 刚毅木讷 木讷寡言 带讷字的成语

--------------------

拼音:nè

意思:讷 nè 不善于讲话;说话迟钝:木讷。

组词:口讷 木讷

英语:—

同样读nè的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.52ms QueryTime:9