T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 诌

诌的意思

拼音: zhōu

部首:讠

结构:左右

笔画数:7

造字法:—

五笔:YQVG

--------------------
带诌的成语:胡诌乱道 胡诌八扯 胡诌乱说 胡诌乱扯 诌上抑下 带诌字的成语

--------------------

拼音:zhōu

意思:诌 zhōu 随口编造假话:胡诌 / 瞎诌。

组词:胡诌 瞎诌

英语:—

同样读zhōu的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.32ms QueryTime:9