T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 谄

谄的意思

拼音: chǎn

部首:讠

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:YQVG

--------------------
带谄的成语:谄词令色 谄上骄下 卑谄足恭 上交不谄 胁肩谄笑 带谄字的成语

--------------------

拼音:chǎn

意思:谄 chǎn 奉承;讨好:谄笑 / 谄媚 / 谄上欺下。

组词:谄媚 谄笑 谄谀

英语:—

同样读chǎn的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.53ms QueryTime:9