T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 谑

谑的意思

拼音: xuè

部首:讠

结构:左右

笔画数:11

造字法:—

五笔:YHAG

--------------------
带谑的成语:谑浪笑敖 谑浪笑傲 谑而不虐 带谑字的成语

--------------------

拼音:xuè

意思:谑 xuè 开玩笑:戏谑 / 谑而不谑。

组词:调谑 戏谑 谐谑

英语:—

同样读xuè的字
同样笔画数是11画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.90ms QueryTime:9