T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 谭

谭的意思

拼音: tán

部首:讠

结构:左右

笔画数:14

造字法:形声

五笔:YSJH

--------------------
带谭的成语:谭言微中 谭天说地 天方夜谭 街谭巷议 带谭字的成语

--------------------

拼音:tán

意思:谭 tán 同“谈”。姓。

英语:—

同样读tán的字
同样笔画数是14画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:36.86ms QueryTime:9