T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 邓

邓的意思

拼音: dèng

部首:又

结构:左右

笔画数:4

造字法:形声

五笔:CBH

--------------------
带邓的成语:涎眉邓眼 带邓字的成语

--------------------

拼音:dèng

意思:邓 dèng 姓。

英语:—

同样读dèng的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:40.67ms QueryTime:9