T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 郡

郡的意思

拼音: jùn

部首:阝

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:VTKB

--------------------
带郡的成语:连州跨郡 带郡字的成语

--------------------

拼音:jùn

意思:郡 jùn 古代的行政区划,周朝比县小,从秦朝起比县大:郡县 / 秦分天下为三十六郡。

组词:郡县

英语:—

同样读jùn的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.19ms QueryTime:9