T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 郸

郸的意思

拼音: dān

部首:阝

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:UJFB

--------------------
带郸的成语:邯郸学步 学步邯郸 一枕邯郸 邯郸匍匐 邯郸重步 带郸字的成语

--------------------

拼音:dān

意思:郸 dān 郸城,地名,在河南。

英语:—

同样读dān的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.18ms QueryTime:9