T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 酌

酌的意思

拼音: zhuó

部首:酉

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:SGQY

--------------------
带酌的成语:字斟句酌 低唱浅酌 酌古御今 酌古准今 酌金馔玉 带酌字的成语

--------------------

拼音:zhuó

意思:酌 zhuó 倒酒;喝酒:对酌 / 自斟自酌。酒饭:便酌。考虑;估量:酌定 / 酌情 / 斟酌。

组词:酌定 酌量 酌情 酌收 商酌 斟酌

英语:—

同样读zhuó的字
同样笔画数是10画的字
带酌的歇后语
  • ·孔夫子念书--咬文嚼字(比喻过分地斟酌词句)
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:38.43ms QueryTime:9