T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 镐

镐的意思

拼音: gǎo hào

部首:钅

结构:左右

笔画数:15

造字法:形声

五笔:QYMK

--------------------

拼音:gǎo

意思:镐 gǎo 刨土用的工具:镐头 / 铁镐 / 十字镐。

组词:镐头 铁镐

英语:—

--------------------

拼音:hào

意思:镐 hào 周朝初年的国都,在今陕西西南。

英语:—

同样读gǎo的字
同样笔画数是15画的字
带镐的歇后语
  • ·开山的镐--两头忙
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.52ms QueryTime:9