T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 阄

阄的意思

拼音: jiū

部首:门

结构:半包围

笔画数:10

造字法:—

五笔:UQJN

--------------------
带阄的成语:话里藏阄 带阄字的成语

--------------------

拼音:jiū

意思:阄 jiū 为赌胜负或决定事情而抓取的做有记号的纸团或纸卷:抓阄。

组词:抓阄

英语:—

同样读jiū的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.60ms QueryTime:9