T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 陵

陵的意思

拼音: líng

部首:阝

结构:左右

笔画数:10

造字法:形声

五笔:BFWT

--------------------
带陵的成语:陵弱暴寡 上陵下替 陵谷沧桑 广陵散绝 违强陵弱 带陵字的成语

--------------------

拼音:líng

意思:陵 líng 丘陵。陵墓;坟墓:烈士陵园 / 黄帝陵。

组词:陵谷 陵庙 陵园 丘陵 山陵

英语:丘陵 hills

同样读líng的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.42ms QueryTime:9