T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 湛

湛的意思

拼音: zhàn

部首:氵

结构:左右

笔画数:12

造字法:—

五笔:IADN

--------------------
带湛的成语:神湛骨寒 浮湛连蹇 湛恩汪濊 湛湛青天 带湛字的成语

--------------------

拼音:zhàn

意思:湛 zhàn 深:精湛。水清:湖水清湛。

组词:湛蓝 湛清 澄湛 精湛 清湛 深湛

英语:—

同样读zhàn的字
同样笔画数是12画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.32ms QueryTime:9